HVAD GØR JEG HVIS DET VISER SIG AT JEG HAR ET FOR HØJT RADONNIVEAU?

ALT EFTER OMFANGET FINDES DER LØSNINGER, VI KAN HJÆLPE MED AT SKRÆDDERSY LØSNINGEN EFTER DIT BEHOV

Med denne produktserie har det aldrig været mere effektivt at komme af med dine radonproblemer. Produkterne er produceret med afsæt i mange års erfaring indenfor området, hvilket har resulteret i effektive løsninger med relativ få omkostninger. På vores hovedside kan man læse om hvad radon er, hvilke sundhedsskadelige følger der findes ved radon og ikke mindst hvorfor du burde få tjekket dit hus.

PRODUKTSERIEN INDEHOLDER PRODUKTER TIL ALLE SLAGS OPGAVER

Mit radonniveau er alt for højt

Hvis dit radonniveau ligger over 100bq/m3 anbefales det at øjeblikkeligt få problemet taget til livs. Vi giver gratis rådgivning og laver udbedringer eller guider dig igennem processen.

Mit radonniveau omkring max

Hvis dit radonniveau ligger omkring de 100bq/m3 anbefales det at lave forholdsregler hvad angår ventilation, ved dette niveau kan tallet mindskes med nemme tiltag, som tætning af sprækker og tilføjelse af ventilation.

Jeg bor i et gammelt hus, skal jeg flytte?

Hvis du måler for høje radonniveauer er det ikke en forudsætning at du skal flytte og i og med at værdien på boligen også falder vil dette ikke altid være den bedste beslutning. Derfor kan mindskning af problem være den bedste løsning. Alderen på boligen har i og for sig ikke noget med radonniveauet at gøre, radon kan forekomme i alle boliger.

Radondug

Radontape

Radontape

Radonfuge og lim

Radonsug

Tætningsmasse

SIKKERHEDSGODKENDELSER

SINTEF Byggforsk er et internatonalt ledende forskningsinstitut for bæredygtig utvikling af byggeri og infrastruktur. De løser udfordringer knyttet til hele byggeprocessen, og skaber værdier for kunder og for samfundet gennem forskning og udvikling, forskningsbaseret rådgivning, certificering og kundskabsformidling. De tilbyder spidskompetence indenfor fagområder som arkitektur, bygningsfysik, forvaltning, drift og vedligehold af bygninger, vandforsyning og anden infrastruktur.

Hent sikkerhedsgodkendelsen TG20472 her

Hent sikkerhedsgodkendelsen TG20370 her

RAD X er blevet certificeret af Irish Agrément Board i Irland

Irish Agrément Board i Irland er udnævnt af myndighederne til at udstede europæiske tekniske godkendelser. Certifikater fra IAB stadfæster at certificerede produkter er “passende materialer” som egner sig til det tiltænkte formål under Irske byggepladsforhold, og i henhold til Byggeforeskrifterne 1997 til 2002. IAB arbejder sammen med National Standards Authority of Ireland (NSAI) som nationalt medlem af UEAtc (The European Union of Agrément)

RAD X er testet af KVI, Kernfysisch Versnellen Instituut, Nuclear Geophysiscs Division», Holland

KVI-Center for Advanced Radiation Technology (KVI-CART)  udfører grundlæggende forskning af subatomar og astrofysik, og programstyret forskning på acceleratorfysik og fysik i medicin. De arbejder i tæt samarbejde med forskningsmiljøer, sundhedsvæsen og industri, på langsigtede løsninger for videnskab og samfund. Gennem udvikling af state-of-the-art detektionsteknikker, fremmer KVI-CART krydsforskning mellem grundforskning og programstyret forskning. KVI-CART uddanner unge forskere i fysik og medicinsk teknologi ved BSc, MSc og PhD-niveau. Rad X er grundigt testet hos KVI.

RAD X er testet af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Rad X er testet for Radonmodstand hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Under testningen blev der testet forskellige tykkelser EVOH-lag i membranen, og i hvilken grad dette udgjorde modstand mod radongas.